top of page

คนเปลี่ยนโลก ตอน กาแฟไทยไม่แพ้ใครในโลก

วันนี้พบกับเรื่องราวของ "คุณวัลลภ ปัสนานนท์" นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย ที่จะมาเล่าเรื่องราวก่อนที่เขาจะมาปลูกกาแฟ ตั้งแต่เริ่มต้น จุดเปลี่ยน การพัฒนาความรู้เรื่องกาแฟ จนไปถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาอยากทำให้กาแฟไทยไปสู่ระดับโลก

Credit : คนเปลี่ยนโลก / RAINBOW MEDIA

https://www.facebook.com/watch/?v=35897826810811566 views
bottom of page